Informatie Schiphol taxi

Wist je dat…

Schiphol op de bodem van het voormalige Haarlemmermeer ligt?
Net als vele andere meren en plassen in Nederland werd ook het Haarlemmermeer drooggelegd. In 1852 veranderde dit meer in land. https://schiphol.startze.nl/ .Schiphol ligt dus eigenlijk op de bodem van het vroegere Haarlemmermeer, ruim vier meter onder zeespiegelniveau. Ondanks alle uitbreidingen hebben wij onze oorspronkelijke plek nooit verlaten. Schiphol is daarmee niet alleen een van de laagstgelegen vliegvelden van de wereld, maar ook de oudste internationale luchthaven op dezelfde plaats.